Nájem 2023

Bojíte se zvýšení nájmu? Majitel to může udělat jen za předem určených podmínek

Zdražování se v posledních měsících dotklo prakticky všech oblastí života. Roste cena potravin, energií, stavebních materiálů i služeb. Podle realitních odborníků se s ohledem na růst inflace zvýšení nákladů s přelomem roku nevyhne ani oblasti nájemního bydlení.

„Zvýšení nájemného hrozí zejména pokud je v nájemních smlouvách takzvaná inflační doložka. Pronajímatel ji pravděpodobně využije. U smluv uzavřených na dobu určitou se dá očekávat, že na další rok budou pronajímatelé požadovat uzavření smlouvy s vyšším nájemným,“ uvádí realitní makléřka Markéta Pávková z RE/MAX G8 Reality.

Růst cen nájemného bude v příštích měsících souviset také s rostoucí poptávkou po něm. To je jeden z dalších důvodů, proč už nyní ceny meziročně vzrostly o 20 až 30 procent. Například v Praze dosáhly podle realitních společností průměrně až hranice 400 korun za metr čtvereční.

Zůstává však otázka, do jaké míry bude nájemník ochoten na zvýšení přistoupit. Růst nájemného je totiž regulován zákonem danými pravidly.

O kolik víc může pronajímatel chtít?

V okamžiku, kdy pronajímatel sjednává s nájemníkem smlouvu o pronájmu, zpravidla dochází také k domluvě o tom, jak bude případné zvyšování nájmu probíhat. Častou variantou může být už zmíněná inflační doložka. Pronajímatel se tedy opírá o roční míru inflace v Česku, o kterou každoročně zvyšuje nájemné. Strany se mohou ale také dohodnout na obecném procentuálním zvyšování nájmu, nebo se zavazují v případě potřeby k zvýšení nájemného dohodou.

O vyšší cenu pronájmu si ale pronajímatel může říct i bez předchozího sjednání podmínek a navrhnout cenu. Je tu ale několik pravidel.

Celkové zvýšení nájemného z důvodu srovnání ceny na obvyklé nájemné v daném místě totiž za poslední tři roky nesmí překročit zvýšení o dvacet procent z původně sjednaného nájmu. Navíc každé zvýšení lze navrhnout nejdříve po dvanácti měsících od předchozího zvýšení nájmu. Návrh musí mít vždy písemnou podobu.