Landrgott reality news

Budoucnost stavebnictví? Budeme si nechávat doslova tisknout domy jak ve 3D tiskárně?