Novinky

Víte, na co máte jako nájemník právo? I v pronajatém bytě můžete mít mazlíčka či trvalé bydliště

Bydlíte v pronajatém bytě a obáváte se, že vám domácí nepovolí mazlíčka, případně uvedení této adresy jako trvalého bydliště? Nemusíte. Na tyto věci a některé další, které pronajímatelé někdy ve smlouvách zamítají, máte právo.

Díky vysoké poptávce o nájemní bydlení si někteří pronajímatelé dávají do nájemních smluv podmínky, které ve skutečnosti nemají oporu v zákoně. „Mezi nejčastější přešlapy patří třeba zákaz mazlíčků. V rámci naší práce majitele na protiprávní jednání samozřejmě upozorňujeme a je v našem zájmu dbát nejen na dodržení práv majitele, ale i nájemce,“ upozorňuje Jan Martina ze společnosti M&M Reality. Dále dodává: „Poznámku o domácích mazlíčcích zahrnují majitelé do smlouvy většinou kvůli strachu o vybavení bytu. Není ale nic jednoduššího než byt pronajímat nevybavený anebo se s nájemci s mazlíčky domluvit třeba na vyšší kauci.“

Život v nájmu s mazlíčkem má ale samozřejmě dvě strany. Kromě práva bydlet v bytě s mazlíčkem má ale nájemce samozřejmě povinnost zajistit, že jeho zvíře nebude omezovat ostatní spolubydlící v domě například hlukem, že nebude devastovat nejenom společné prostory, ale i vlastní nájemní byt.

Jednou z možností, jak dosáhnout vzájemné domluvy mezi nájemcem a nájemníkem, je tak například vzít mazlíčka na prohlídku nemovitosti už rovnou s sebou, aby si pronajímatel mohl udělat představu sám. Jinou možností je vyptat se na zkušenosti s nájemníkem a jeho mazlíčkem u jeho předchozího domácího.

Přihlášení k trvalému pobytu

Ke všeobecně rozšířeným mýtům v oblasti nájmů patří také představa, že si nájemní byt nelze zapsat jako trvalé bydliště. To ale není pravda. „Pokud máte podepsanou nájemní smlouvu, nikdo vám nemůže zakázat si v bytě trvalé bydliště zřídit. Majitelé si mnohdy rádi přidávají do smluv dodatky o zákazu přepisu trvalého bydliště. Ty ovšem nemají platnost. Ostatně když přijdete na úřad přihlásit se k trvalému pobytu, potřebujete výpis z katastru nemovitostí k prokázání vlastnictví bytu a nájemní smlouvu, která prokazuje, že v dané nemovitosti můžete bydlet,“ vysvětluje Viktor Mejzlík ze služby Garantovaný nájem.

 

I v tomto případě má ale nájemce se svým právem současně také povinnost. Jakmile se přestěhuje, musí si trvalé bydliště v původním pronájmu zrušit a přepsat jej na novou adresu. „Pokud tak neučiníte, má pronajímatel právo dojít na úřad a předložit novou nájemní smlouvu, čímž prokáže, že v jeho nemovitosti se již nenacházíte. Osobně ale doporučuji se s pronajímatelem domluvit a v případě, že si to z určitého důvodu nepřeje, jeho přání respektovat. Předejdete tím sporům a případnému předčasnému hledání nového bydlení,“ doporučuje Mejzlík.

Výpovědní lhůta, odstoupení od smlouvy

Mezi další omyly patří přesvědčení některých pronajímatelů, že mají možnost nájemníkovi vypovědět nájem prakticky kdykoli. To ovšem není pravda. Při smlouvě na dobu neurčitou činí výpovědní lhůta tři měsíce, přičemž je nutné, aby majitel bytu informoval nájemníka o svém záměru vypovědět mu smlouvu předem.

Výjimkou je samozřejmě situace, kdy nájemce porušuje zvláště závažným způsobem nájemní smlouvu, například neplacením nájemného alespoň tři měsíce, poškozováním bytu či domu, či působením dalších obtíží ať již majiteli nemovitosti nebo spolubydlícím. V takovém případě majitel musí nájemníka upozornit na problémy a vyzvat jej, aby zjednal nápravu a varoval jej možnou výpovědí. Teprve pokud se jednání nájemníka nezlepší, lze přistoupit k výpovědi, a to pak nejpozději do 30 dnů.

Opět, na druhé straně má právo vypovědět nájemní smlouvu i nájemník, a to rovněž mimo smluvně domluvené tři měsíce. Je to v případě, že během nájmu narazí na skrytou vadu nemovitosti, na níž ho majitel neupozornil a zatajil ji.

Zdroj článku:

https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-tipy-a-trendy-vite-na-co-mate-jako-najemnik-pravo-i-v-pronajatem-byte-muzete-mit-mazlicka-ci-trvale-bydliste-40431234