GDPR

Odesláním vyplněného kontaktního formuláře dáváte zároveň souhlas společnosti Landrgott Reality s.r.o. IČO 077 19 761, se zpracováním osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dodatků, a dále se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu Zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, do odvolání.