Novinky

Mění se věková struktura obyvatel. Ještě se zvýší zájem o menší byty.

Jak bude realitní trh reagovat na celosvětově se měnící věkovou strukturu obyvatel? Poroste zájem o menší byty.

Mnoho evropských zemí patří k nejrychleji stárnoucím na světě. Příkladem jsou Německo, Rakousko, Itálie nebo Francie, kde za deset let bude dominantní věková skupina 60–69 let. V Česku bude v této době dominantní věková skupina 50–59 let. Podobně jsou na tom další státy ve střední a východní Evropě.

Z hlediska bydlení bude stoupat zájem o menší byty, a to jak pro seniory, tak i pro mladší generaci. S větším počtem starších obyvatel totiž roste počet jednočlenných domácností. V současnosti jsou menší byty žádoucí i pro mladší věkové skupiny, které se díky trendu zakládat rodinu později poohlížejí po větším bydlení až v pozdějších letech. S nástupem pokročilých technologií budou moci také senioři zůstávat déle žít ve svých bytech a nebýt závislí na pečovatelské péči ve specializovaných zařízeních. Flexibilní nájemní modely a nové typy bydlení budou moci nabídnout nemovitosti pro mladší generaci a zároveň zmírnit osamělost starších lidí.

Co se týče urbanizace a populace, studie od Savills anticipuje zvýšení počtu světové populace žijící ve městech z 55 % na 68 %. Rostoucí urbanizaci mimo jiné umocňuje zvyšující se důraz na faktory ESG (environmentální, sociální a řídící faktory) mezi investory a širokou veřejností.

Na problematice kanceláří se podepisuje odlišný přístup pracujících generací. Zatímco mladší generace oceňují pocit komunity, který jim přináší práce na pracovišti, starší generace často preferují práci doma, bez rušivých vlivů kanceláře. Nicméně každý hybridní pracovní model vyžaduje flexibilní kancelářské prostory, které vyhovují všem generacím. Příznivé pracovní prostory mohou být přínosem zejména pro stárnoucí společnosti, protože mohou pomoci udržet starší lidi delší dobu v aktivním pracovním procesu.

Generační rozdíly se promítají i v mobilnosti. Díky své digitální zdatnosti je generace Z, současně nejpočetnější generace na světě, více nakloněná hybridnímu způsobu práce. Zároveň tato generace z ekologického hlediska méně jezdí autem – i pro ně jsou díky tomu atraktivnější rychle a snadno dosažitelné pracovní prostory. Aby správci nemovitostí tuto generaci oslovili, musí dbát na ochranu životního prostředí a nabízet služby online, nebo založené na aplikacích.

Zdroj článku: