Novinky

Nájmy čekají změny. Konec nekonečným smlouvám na rok i rozkaz k vystěhování.

Vláda chce, aby se Češi nebáli v nájmu bydlet ani ho nabízet. Připravila návrhy změn, které tomu mají pomoci. Novou realitou budou například nájemní smlouvy minimálně na tři roky a taky nová možnost, jak zvýšit nájemné.

Čechy bydlení v nájmu neláká a žije v něm jen přibližně čtvrtina z nich. V některých krajích je podíl ještě výrazně nižší. Například na Vysočině nebo ve Zlínském kraji žije v nájmu jen 11 procent tamních obyvatel.

Důvod, proč Češi nájemnímu bydlení příliš nefandí, je podle odborníků nasnadě. Nájemník ani pronajímatel nemají příliš velkou jistotu.

Ministerstvo pro místní rozvoj nyní ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti odhalilo tři způsoby, jak chce nájemní bydlení Čechům zpřístupnit. Vše je ale zatím ve stadiu plánů a příprav.

Smlouva na minimálně tři roky

Velkým dlouhodobým problémem je podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) takzvané řetězení krátkodobých nájemních smluv na dobu určitou.

To vyplývá také z jejich průzkumu, podle kterého každý pátý dotázaný nájemce má smlouvy kratší než jeden rok (20 %) a každý čtvrtý má smlouvu na 1-2 roky. V praxi jde tedy zhruba o 800 tisíc až jeden milion lidí, kteří nemají jistotu nájmu ani na dva roky.

To by měla změnit chystaná změna občanského zákoníku, která by opakované vydávání smluv na dobu například právě jen na jeden rok omezila. Mezi nájemníkem a pronajímatelem by podle jejich návrhu bylo možné nově uzavřít smlouvu na dobu určitou kratší než tři roky nejvýš dvakrát za sebou.

„Následující třetí a každá další nájemní smlouva by už musela být uzavřena v délce minimálně tří let nebo na dobu neurčitou,“ představilo plán MMR na pondělní debatě.

V případě, že by pronajímatel s nájemcem uzavřel smlouvu kratší, než by nové omezení určovalo, tedy uzavření třetí smlouvy na dobu minimálně tři roky, smlouva by i přesto byla považována jako uzavřená v délce tří let.

„Jestliže od ukončení posledního závazku z nájemní smlouvy mezi smluvními stranami uplyne doba alespoň jednoho roku, k předchozím nájemním smlouvám by se nepřihlíželo,“ doplnila Anna Hájková z oddělení koncepce dostupného bydlení MMR.

V rámci Hodnocení dopadů regulace (RIA) budou ale zvažovány i další alternativy, jako je například možnost vypovědět nájemní smlouvu na dobu neurčitou pronajímatelem bez udání důvodu s výpovědní dobou 18 měsíců.

Navýšení nájemného

Pomoci zlepšit situaci jako celku by podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše mohl nový způsob navýšení nájemného, a to v souvislosti s rekonstrukcí. Podle MMR by to mělo motivovat vlastníky bytů a domů ke snižování energetické náročnosti bydlení pro nájemce. Když totiž zainvestuje například do izolace nebo úsporného vytápění, může se mu alespoň část nákladů vrátit ve vyšším nájmu.

Občanský zákoník by kromě stávající možnosti dohodnout se s nájemcem o zvýšení nájemného až o deset procent z účelně vynaložených nákladů umožňoval pronajímateli domoci se zvýšení nájemného u soudu a také jednostranně zvýšit nájemné o 3,5 procenta z účelně vynaložených nákladů ročně.

Naopak z pohledu nájemníka by občanský zákoník nově umožňoval bránit se proti nepřiměřeně vysokému jednostrannému zvýšení nájemného u soudu s výhodou obráceného důkazního břemene. Tedy ne že by nájemník musel dokazovat, že tolik nájem stát nemůže, ale majitel že tolik stát musí.

A měl by také právo vypovědět nájemní smlouvu v případě jednostranného zvýšení nájmu s tím, že se nájemné po dobu výpovědní doby nezvýší. Do přípravy změn se vložilo také Ministerstvo spravedlnosti. Podle resortu je totiž nutné zrychlit vyklizení bytu nebo domu. Délka takového procesu dnes může trvat i déle jak rok.

Rozkaz k vyklizení

Kvůli tomu chystá takzvaný Rozkaz k vyklizení bytu nebo domu. „Měl by sloužit k urychlení ochrany vlastnického práva žalobce v případě, že žalovaný užívá předmět nájmu bytu nebo domu bez právního důvodu,“ vysvětlila během debaty Šárka Máchová z oddělení civilního práva Ministerstva spravedlnosti.

Soud by podle jejích slov rozhodl, že nájemce musí do 15 dnů od doručení rozkazu byt nebo dům vyklidit a zaplatil náklady řízení, nebo v téže lhůtě podat odpor.

Chystané změny, které představily státní resorty, mají zatím podobu pouze návrhů, které se chystají projednávat se zástupci asociací, sdružení a dalšími zástupci nájemníků a pronajímatelů na trhu. Zda a případně kdy by tedy začal platit, není zatím jisté.

Zdroj článku: