Novinky

Není to vaše? Zapomenuté nemovitosti brzy propadnou státu.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových hledá majitele 143 tisíc nemovitostí. Zbývají už jenom tři měsíce.

Deset let pátral Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) po vlastnících zapomenutých pozemků. Za tu dobu se podařilo najít majitele více než 57 tisíc nemovitostí. Stále ale zůstává opuštěných 140 586 pozemků a 2458 staveb.

„K 1. září 2023 bylo v katastru nemovitostí evidováno celkem 116 417 nedostatečně identifikovaných osob, na které bylo zapsáno 330 274 položek. Jednu nemovitost může totiž spoluvlastnit více nedostatečně identifikovaných vlastníků a stejně tak jeden neidentifikovaný vlastník může být majitelem několika nemovitostí,“ říká mluvčí úřadu Michaela Tesařová.

Vysvětluje, že pátrání po vlastnících je odborně a časově náročná činnost. Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení, a to v 64 procentech případů.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se zaměřuje především na nemovitosti, které komplikují městům a obcím jejich rozvoj, například při budování potřebné infrastruktury. A v posledních dvou letech také na stavby, kde má vlastník evidován trvalý pobyt.

„K nejkomplikovanějším případům patří nemovitosti, u nichž chybí v katastru nemovitostí jakékoliv údaje o vlastníkovi. Takové případy však tvoří necelá tři procenta z celkového počtu položek,“ upřesňuje Tesařová.

Letošní rok je podle občanského zákoníku posledním, kdy se mohou vlastníci nemovitostí přihlásit o svá práva. Pak takzvaný bezprizorní majetek přejde na stát. „Doporučuji proto všem nahlédnout do seznamu na našich stránkách a zkontrolovat, zda předkům nebo jim samotným nepatří nemovitost, o které nevěděli,“ dodává Tesařová.

Ani po roce 2024 však majitelé definitivně neztratí naději. Případný vlastnický nárok na nemovitost ale budou muset  prokázat pravomocným rozhodnutím soudu.

Seznam najdete na webu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Je rozdělen nejprve podle místa, kde se nachází pobočka úřadu, a dále pak podle okresů.

Nejvíce nemovitostí bez identifikovaného majitele se nachází v okresech na česko–slovenské hranici, nejméně pak v Praze. Největší podíl těchto nemovitostí v současné době tvoří orná půda a lesní pozemky, nejnižší pak chmelnice. V seznamech lze nalézt i stavby, například garáže či chaty.

Úřad má ze zákona povinnost evidenci o nemovitostech s nejednoznačným vlastníkem předat obecnímu úřadu, na jehož území se nemovitost nachází. Obecní úřad pak údaje zveřejní na úřední desce.

„Zjistí-li úřad vlastníka nemovitosti, písemně ho vyzve, aby předložil listiny dokládající jeho vlastnictví příslušnému katastrálnímu úřadu nebo uplatnil svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení. Přihlásí-li se osoba, která tvrdí, že je vlastníkem nemovitosti, musí doložit listiny dokládající její vlastnictví katastrálnímu úřadu nebo uplatnit vlastnická práva v občanskoprávním řízení,“ píše úřad.

Na internetu se s blížícím termínem převodu pozemků na stát začínají objevovat zprávy, které varují české občany, že jim stát znárodní jejich majetek i v případě, že mají například chybu ve jméně či v rodném čísle.

„Tyto informace nejsou pravdivé. Katastr nemovitostí je propojen se základními registry. Pokud dojde ke změně příjmení či trvalého bydliště, tato informace se propíše i do katastru nemovitostí. Správnost údajů mohou občané zjistit také náhledem do výpisu z katastru nemovitostí ke svému majetku. Každý vlastník je tam identifikován jménem, příjmením, rodným číslem a kompletní adresou trvalého pobytu,“ radí Tesařová.

Zdroj článku: