Novinky

Stavební povolení za 31 dní? U nás ne, v Estonsku i dříve…

Stavební povolení si v lidé v Estonsku vyřídí průměrně za 31 dní, v Česku musíte s žádostí na úřad a na vyřízení stavebního povolení si v průměru počkáte 246 dní.

Stavební povolení si v lidé v Estonsku vyřídí průměrně za 31 dní, řekl Novinkám tiskový mluvčí estonského stavebního úřadu Taavi Jakobson. Podle něj navíc 98 % všech žádostí proběhne po internetu prostřednictvím elektronického stavebního portálu. V Česku musíte s žádostí na úřad a na vyřízení stavebního povolení si v průměru počkáte 246 dní, tedy osmkrát déle než v Estonsku.„

Našim cílem je dostat se na 30 dní, protože takový je zákonný limit vyřízení žádosti o stavební povolení,“ řekl Novinkám Jakobson s tím, že průměrná doba vyřízení stavebního povolení v roce 2023 je 31 dní, což je o šest dní méně, než tomu v Estonsku bylo v roce 2022.

„Toto číslo představuje konečný průměrný čas vyřízení, včetně veškerých připomínek od státních a místních orgánů nebo sousedů,“ vysvětlil tiskový mluvčí. Novinky se Jakobsona zeptaly i na to, jakým způsobem Estonsko dosáhlo meziročního snížení doby vyřízení o šest dní.

„V podstatě jsme to dokázali snížením byrokracie a zvýšením transparentnosti,“ uvedl Jakobson, jehož úřad spadá pod estonské ministerstvo pro klima, které vzniklo v červnu 2023 přejmenováním ministerstva pro životní prostředí.

„Místní úřady prováděly mnoho operací, které byly zbytečné a které byly ze řízení vyňaty. Zároveň jsme skoro celé řízení zprostředkovali k nahlédnutí všem občanům on-line,“ sdělil.

„Zásluhy na tom ovšem má i náš elektronický systém, který žádosti automaticky kontroluje a v případě nekompletního podání je vrací žadateli. Díky kombinaci všech těchto faktorů se snížil čas v průměru skoro o týden,“ dodal.

Jakobson Novinkám i nastínil případ, při kterém dojde k automatickému vrácení žádosti. „Když třeba chcete postavit 120metrový dům, ale něco na tom nehraje, tak systém žádost automaticky pošle zpátky k přepracování, aniž by nad ní ztrácel čas úředník,“ vysvětlil.

V České republice trvá vyřízení stavebního povolení podstatně déle. „Posuzování věci stavebním úřadem podle SSZ (Starý stavební zákon) trvá průměrně 246 dnů,“ řekla Novinkám tisková mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Hešíková.

Ta dále uvedla, že Nový stavební zákon (NSZ), který vejde v platnost 1. ledna 2024, by měl tuto dobu zkrátit. „V rámci SSZ se vedou územní a stavební řízení. NSZ proces zjednoduší a zrychlí tím, že se bude vést řízení pouze jedno,“ dodala Hešíková.

Elektronické podání

Podle Jakobsona lidé v Estonsku 98 % všech žádostí o stavební povolení podají elektronicky. „Existují určité výjimky, jako jsou například starší lidé z venkova, kteří to chtějí mít na papíře,“ popsal zbylá dvě procenta lidí, již žádají osobně na úřadě.

Estonský tiskový mluvčí dále uvedl, že rozdíl mezi osobním podáním na úřadě a elektronickým je pouze jeden. „Zabere to delší čas. Elektronicky je to prostě rychlejší,“ řekl Jakobson.

V České republice si o stavební povolení elektronicky zatím lidé požádat nemohou. Změnit by se to ovšem mělo příští rok v červenci.

„Nový stavební zákon (NSZ) dává od 1. července 2024 stavebníkovi na výběr. Buď si požádá stávajícím způsobem, tedy v listinné podobě, nebo ji může podat na elektronickém formuláři prostřednictvím Portálu stavebníka,“ uvedla Hešíková. Podle ní NSZ celý proces stavebníkovi nejen zkrátí, ale i zjednoduší.

„NSZ má pro stavebníka velkou výhodu v tom, že mu odpadne nutnost opatřit si sám řadu závazných stanovisek nebo rozhodnutí před zahájením řízení o povolení záměru. Pokud je k žádosti nepřiloží, stavební úřad si je vyžádá sám. Jedinou výjimkou je závazné stanovisko k ověření změn záměru o posuzování vlivů na životní prostředí,“ vysvětlila Hešíková.

Podobně to už několik let funguje v Estonsku, kde si stavebník musí dopředu zařídit energetický štítek, který následně přiloží k žádosti o stavební povolení. „Dále je třeba s žádostí předložit projekt stavby nebo nacionále žadatele,“ uvedl Jakobson.

Průběh schvalovacího procesu v Estonsku

V Estonsku existují celkem čtyři fáze, kterými musí žádost projít, než je schválena. „V první fázi počítač provede automatickou kontrolu žádosti,“ nastínil začátek schvalovacího procesu Jakobson.

„V další se na žádost podívá úředník a ještě jednou zkontroluje, zda žádosti nic nechybí. Pokud ne, pošle ji dalším orgánům,“ popsal tiskový mluvčí.

Ve třetí fázi se žádost dostane k vládním a místním orgánům a k sousedům, kteří se k ní budou moci v rámci desetidenní lhůty vyjádřit. „Pokud se k ní nevyjádří, automaticky se žádost schválí,“ uvedl Jakobson.

Jakmile dojde k uzavření připomínkového řízení, obecní úřad rozhodne, zda ke schválení stavebního povolení dojde, nebo nikoli.

„Může se stát, že některá žádost bude vrácena k doplnění vícekrát, může se ale také stát, že původní žádost je tak jasná a je v ní všechno v pořádku, že se povolení vydá hned na první pokus,“ uzavřel.

Zdroj článku: